top of page
Training

Als u op een school werkt heeft u te maken met veel verschillende partijen. Kinderen, ouders, collega's en externe partijen vragen soms het uiterste van uw communicatieve vaardigheden. De juiste training biedt u de handvatten die u nodig heeft om uw taken op een goede manier en met veel plezier uit te voeren.

Aan elke training gaat een uitgebreide en vrijblijvende bespreking vooraf. We brengen samen de huidige en gewenste situatie in kaart en formuleren heldere doelstellingen. De voorstellen die ik doe om uw doelen te bereiken worden voorafgaand aan de training uitgebreid met u besproken. Zo zorg ik ervoor dat de training zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke situatie en opleidingswensen.

Een training is praktisch, doelgericht en vertaalt zich in een zichtbare verandering in het gedrag. Om u een beter beeld te geven van de concrete mogelijkheden vindt u hieronder een aantal voorbeelden:

  • Coachend begeleiden van kinderen

  • Gesprekken voeren met ouders

  • Omgaan met agressief gedrag (van kinderen én ouders)

  • Omgaan met moeilijk gedrag in de groep / pedagogische vaardigheden

  • Verbeteren van de sfeer in de groep / omgaan met pestgedrag in de groep

  • Met elkaar afstemmen over missie / visie / pedagogische lijn

  • Verbetering van de communicatie in het team

  • Het voeren van functioneringsgesprekken / beoordelingsgesprekken (speciaal voor directeuren)

 

Als u wilt lezen hoe anderen mijn trainingen hebben ervaren, kunt u elders op de site hun reacties lezen.

bottom of page