top of page
Teamcoaching

Spelen op uw school één of meer van onderstaande zaken?

 - Elke collega werkt keihard, maar draait vooral zijn of haar eigen groep.

 - De verantwoordelijkheid voor de school als geheel wordt onvoldoende gezamenlijk gedragen.

 - Er wordt meer over elkaar dan met elkaar gesproken

 - Iedereen werkt hard, maar visie en gezamenlijkheid ontbreken.

 - Er is relatief veel ziekteverzuim

Als u met elkaar deelt dat u als team beter zou willen functioneren is dat een mooie start voor een gezamenlijk coachingstraject. Net als bij een training en bij individuele coaching brengen we eerst gezamenlijk de huidige en de gewenste situatie in kaart. Samen formuleren we heldere doelen.

 

Van daaruit gaan we met elkaar aan het werk. Niet alleen door met elkaar om tafel te gaan, maar ook met behulp van allerlei (gespreks)oefeningen die leiden tot nieuwe inzichten in het eigen gedrag en dat van de ander. Van daaruit kan verandering worden ingezet. 

Teamcoaching is voor veel mensen spannend. Maar met de juiste begeleiding kunnen zaken die voorheen moeilijk bespreekbaar waren, soms op een verrassend constructieve wijze worden gezegd. Daarmee wordt er ruimte gecreëerd om gezamenlijk te werken aan een verdere professionalisering van het team. 

bottom of page