top of page
Begeleiding van de groep

​U merkt dat één van de groepen op uw school niet goed loopt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. De samenstelling van de groep, veel wisseling van leerkrachten, een negatieve inmenging van ouders of handelingsverlegenheid aan de kant van de leerkracht. Zomaar een greep uit een aantal veelvoorkomende oorzaken. Een groep heeft soms niet veel nodig om te ontregelen en eenmaal op drift staat de leerkracht voor de enorme uitdaging om zelf uit de negatieve spiraal te blijven én deze voor de kinderen te doorbreken.

 

Ik begin elk begeleidingstraject met een uitgebreide intake en observatie in de groep. Als blijkt dat het zwaartepunt van de problematiek in de groep ligt, werk ik met de kinderen aan het herstel van het evenwicht in de groep. De leerkracht is hierbij aanwezig en krijgt na elke bijeenkomst handvatten om ook zelf met de groep aan de slag te gaan. Afhankelijk van het soort problematiek in de groep en de ernst ervan, maak ik een programma waarbij ik passende thema's beurtelings in uitdagende oefeningen en gesprekken behandel. Hoewel de bijeenkomsten voor de kinderen soms best pittig zijn, reageren ze bijna altijd zeer positief op de interventies. Een betere sfeer en een groter gevoel van veiligheid maken dat veel kinderen weer met plezier naar school gaan en zich beter kunnen concentreren op de lessen. Ouders worden in een traject waarbij ik zelf met de kinderen werk vanzelfsprekend betrokken.

 

Als het zwaartepunt van de problematiek bij de leerkracht blijkt te liggen is een interventie in de groep niet altijd een goede oplossing. Ik wil de leerkracht immers versterken; niet diskwalificeren in de ogen van de kinderen en hun ouders. In samenspraak met de leerkracht en de opdrachtgever wordt in deze situaties veel vaker gekozen voor individuele coaching van de leerkracht.  

bottom of page